Tag Archive: Στεφανιαία Νόσος

Jun 23 2011

Η ζωή μετά το έμφραγμα

Όπως αναφέρεται σε άλλο άρθρο της ιστοσελίδας, το έμφραγμα του μυοκαρδίου έχει σαν επακόλουθο τη νέκρωση τμήματος του μυοκαρδίου. Όταν επέλθει νέκρωση σε κάποιο τμήμα του μυοκαρδίου, η βλάβη είναι μή αναστρέψιμη, το τμήμα δηλαδή αυτό δεν ξαναζωντανεύει. Όταν ολοκληρωθούν τα δέοντα αρχικά βήματα αντιμετώπισης, δηλαδή αγγειοπλαστική ή εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, φαρμακευτική αγωγή και ενδονοσοκομειακή παρακολούθηση, ο ασθενής εισέρχεται στη φάση της καρδιακής αποκατάστασης, η οποία έχει σαν στόχο και φιλοσοφία την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για εμφάνιση νέων καρδιακών επεισοδίων (δευτερογενής πρόληψη) και την επαναφορά του ασθενούς σε ομαλό τρόπο ζωής και καθημερινής δραστηριότητας τόσο στο οικογενειακό όσο και στο εργασιακό του περιβάλλον.

Οι κύριες συνιστώσες αυτής της μακροχρόνιας διαδικασίας είναι τρεις και συνίστανται σε:

1. Μη φαρμακευτικά μέτρα

2. Φαρμακευτικά μέτρα

3. Καρδιολογική παρακολούθηση.

Όσον αφορά τα μη φαρμακευτικά μέτρα, αυτά αποτελούν ένα σύνολο αλλαγών κυρίως σε επίπεδο τρόπου ζωής και έχουν να κάνουν α) με την άσκηση ( ο καρδιοπαθής αφού έχει την έγκριση του θεράποντα καρδιολόγου, πρέπει να αθλείται αν είναι δυνατόν καθημερινά.) Ιδανική θεωρείται η άσκηση που εφαρμόζεται τις περισσότερες μέρες τις εβδομάδας και συνίσταται σε ταχύ περπάτημα για 45 περίπου λεπτά με ταχύτητα περίπου 6 χλμ/ώρα.  β) με τη διατροφή και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Οι συστάσεις αναφέρουν καθημερινή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, υπεροχή των ποσοτήτων άσπρου κρέατος (ψάρι, κοτόπουλο) αντί κόκκινου (βοδινού, χοιρινού), συχνή κατανάλωση οσπρίων, περιορισμό της λήψης οινοπνεύματος (έχει τεκμηριωθεί η ευεργετική επίδραση 1-2 ποτηριών κρασί την ημέρα), περιορισμό της λήψης λιπαρών και της κατανάλωσης άλατος. γ) διακοπή καπνίσματος  και δ) αποφυγής συνθηκών ψυχολογικής φόρτισης (stress) ή ακραίων καιρικών συνθηκών (υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό ψύχος).

Όσον αφορά στα φαρμακευτικά μέτρα, αυτά καθορίζονται με βάση τόσο τη νόσο αυτή καθ’αυτή (έκταση, βαρύτητα, επιπλοκές του εμφράγματος), αλλά και την αντιμετώπιση που ακολουθήθηκε (αγγειοπλαστική, εγχείρηση ή συντηρητική αγωγή). Η βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής είναι μέριμνα του θεράποντα καρδιολόγου και η ευθύνη του καρδιοπαθούς έγκειται στην πιστή εφαρμογή των οδηγιών που λαμβάνει.

Τέλος, η τακτική καρδιολογική παρακολούθηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δευτερογενούς πρόληψης και η αμφίδρομη επικοινωνία ιατρού-ασθενούς αποτελεί βασικό συστατικό της. Ο καρδιολογικός έλεγχος με λειτουργική δοκιμασία (δοκιμασία κόπωσης ή stress echo ή σπινθηρογράφημα) και απεικονιστική δοκιμασία (echo) καθορίζονται και διενεργούνται με βάση τις οδηγίες του θεράποντος καρδιολόγου. Γενικά, λειτουργική δοκιμασία διενεργείται περίπου κατ’ έτος.

Η επαναφορά του καρδιοπαθούς στη σεξουαλική δραστηριότητα καθορίζεται με βάση τα ενδεχόμενα συμπτώματα και την έκταση της μυοκαρδιακής νέκρωσης αλλά γενικά σε ανεπίπλεκτες καταστάσεις, μπορεί να αρχίσει περίπου στον ένα μήνα από το έμφραγμα.

Η επαναφορά στο εργασιακό περιβάλλον καθορίζεται επίσης από τα ενδεχόμενα συμπτώματα και την έκταση της μυοκαρδιακής νέκρωσης αλλά και από τη φύση της εργασίας. Είναι λογικό ότι βαρειές χειρωνακτικές εργασίες απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάρρωσης.

Jul 01 2010

Πώς θα μειωθεί ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου;

Ο καλύτερος τρόπος είναι να είστε ενήμερος για τους παράγοντες κινδύνου και για τον έλεγχό τους. Αν ο έλεγχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με φυσικά μέσα, υπάρχουν φάρμακα, τα οποία μπορούν αν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, αν κριθεί αναγκαίο από το γιατρό σας.

Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος.

 • Διατήρηση χαμηλής πίεσης
 • Διακοπή καπνίσματος
 • Διατήρηση χαμηλής χοληστερόλης
 • Τακτική άσκηση
 • Έλεγχος σακχάρου
 • Μείωση σωματικού βάρους

Jul 01 2010

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Κάθε παράγοντας ξεχωριστά αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου. Η ύπαρξη πολλών τέτοιων παραγόντων αυξάνει τον κίνδυνο σε ακόμα πιο μεγάλο βαθμό.
Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που δεν μπορούν να τροποποιηθούν όπως το φύλο (οι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο) και το οικογενειακό ιστορικό, αλλά οι περισσότεροι είναι τροποποιήσιμοι. Οι κυριότεροι είναι:

 • Το κάπνισμα
 • Η ψηλή πίεση
 • Η ψηλή χοληστερόλη
 • Η παχυσαρκία
 • Ο σακχαρώδης διαβήτης
 • Η έλλειψη άσκησης

Jul 01 2010

Πώς προκαλείται το έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Μέσα στα στεφανιαία αγγεία, όπως και σε όλα τα αγγεία του οργανισμού, σχηματίζονται πλάκες από τη συσσώρευση λιπιδίων που επικάθονται στο τοίχωμα των αρτηριών. Η διεργασία αυτή λέγεται αθηροσκλήρυνση και είναι μια βραδέως εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία προοδευτικά προκαλεί στένωση της αρτηρίας. Κάποιες φορές η πλάκα αυτή ραγίζει (ρήξη αθηρωματικής πλάκας) και σχηματίζεται θρόμβος πάνω σε αυτή που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη ολόκληρης της αρτηρίας. Τότε προκαλείται το έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Jul 01 2010

Τί είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου προκαλείται από την αιφνίδια διακοπή του αίματος προς κάποια περιοχή του μυοκαρδίου, λόγω της απόφραξης κάποιας στεφανιαίας αρτηρίας ή κάποιου κλάδου της, συνήθως από την ύπαρξη κάποιου θρόμβου.
Όταν συμβεί αυτό, τότε η περιοχή που αρδεύεται από τη συγκεκριμένη αρτηρία δεν λαμβάνει αίμα και οξυγόνο και τα μυοκαρδιακά κύτταρά της ταχέως νεκρώνονται. Η κατάσταση αυτή συνήθως εκδηλώνεται με στηθάγχη αλλά ο πόνος δεν υφίεται.

Jul 01 2010

Πως εκδηλώνεται η στηθάγχη;

Η τυπική εκδήλωση της στηθάγχης συνίσταται σε:

Πόνο (με χαρακτήρα καψίματος ή πίεσης) πίσω από το στέρνο που εκλύεται με την προσπάθεια και υφίεται με τη διακοπή της προσπάθειας (μετά από 5-10 λεπτά)
Αντανάκλαση του πόνου στην κάτω γνάθο και την πλάτη
Μούδιασμα του αριστερού χεριού
Εκλυτικοί παράγοντες είναι το άγχος, το ψύχος, τα βαριά γεύματα, η ψυχική ένταση και άλλα.
Η στηθάγχη διακρίνεται σε σταθερή (εκδηλώνεται δηλαδή σε γνωστή και δεδομένη προσπάθεια για κάθε άρρωστο π.χ. μετά από περπάτημα 500 μέτρων ή μετά από ανάβαση 2 ορόφων) και σε ασταθή (δηλαδή είτε ηρεμίας, είτε ολοένα και μικρότερης προσπάθειας).

Πολλές φορές τα συμπτώματα εκδήλωσης δεν είναι τυπικά, ιδιαίτερα δε σε μερικές υποομάδες ασθενών (π.χ. διαβητικοί) μπορεί η ισχαιμία του μυοκαρδίου να διαδράμει και εντελώς άτυπα ή ασυμπτωματικά. (σιωπηλή ισχαιμία)

Jul 01 2010

Τί είναι η στηθάγχη;

Στηθάγχη είναι η κλινική εικόνα της μη επαρκούς αιμάτωσης του μυοκαρδίου για να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σε δεδομένη στιγμή, και αποτελεί εκδήλωση αυτού που καλείται ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Είναι γνωστό ότι όσο μεγαλύτερη προσπάθεια (έργο) χρειάζεται για να γίνει μια ενέργεια (π.χ. περπάτημα, ανάβαση σκαλοπατιών, χειρωνακτική εργασία) τόσο μεγαλύτερες είναι και οι ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη η ανάγκη για παροχή αυξημένης ποσότητας αίματος στο μυοκάρδιο.

Σε μια καρδιά στην οποία οι στεφανιαίες αρτηρίες (οι αρτηρίες που αιματώνουν το μυοκάρδιο) έχουν στενώσεις, από το σημείο όπου η παροχή αίματος θα είναι μικρότερη της ζήτησης για κάλυψη των αναγκών του οργανισμού, τότε θα εκδηλωθεί στηθάγχη.