Tag Archive: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Jul 11 2010

Ποια είναι η θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας

Η θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καρδιολογική θεραπευτική. Η ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία των θεραπευτικών τεχνικών (αγγειοπλαστικές, εγχειρήσεις κλπ) και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, αυξάνει το σύνολο των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια διότι αυξάνει την επιβίωση όλων αυτών των ατόμων. Ουσιαστικά αυτό που καλείται θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η συνισταμένη πολλών συνιστωσών αντιμετώπισης που περιλαμβάνουν μη φαρμακευτικά μέσα, φαρμακευτική αγωγή αλλά και συσκευές υποβοήθησης. Στόχοι της αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας είναι τόσο η αύξηση της επιβίωσης, όσο και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της μείωσης των συμπτωμάτων αλλά και η μείωση της ανάγκης για νοσηλείες.

Τα μη φαρμακευτικά μέτρα αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας συνίστανται στην αποφυγή της χρήσης άλατος (το οποίο προκαλεί κατακράτηση υγρών), στον περιορισμό του σωματικού βάρους, στην εφαρμογή άσκησης συμβατής όμως με τη λειτουργική κατάσταση ενός εκάστου ασθενούς κλπ

Τα φαρμακευτικά μέσα (διουρητικά, αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, β-αποκλειστές κλπ) σκοπό έχουν τη μείωση των συμπτωμάτων και την αύξηση της επιβίωσης. Μέσα από μεγάλες μελέτες έχει καταδεικτεί ο ρόλος κάθε οικογένειας φαρμάκων και η τοποθέτηση τους στην αγωγή της πλειονότητας των ασθενών είναι εκ των ων ουκ ανευ στη σύγχρονη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

Τέλος, ένεκα του ότι στην καρδιά που ανεπαρκεί υπάρχει μια οντότητα που καλείται δυσυγχρονισμός, δηλαδή μη καλός συντονισμός των τοιχωμάτων της καρδιάς με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής συστολικής της απόδοσης, υπάρχουν τα τελευταία χρόνια συσκευές που προσπαθούν να επανασυντονίσουν τα καρδιακά τοιχώματα. Δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχουν μέθοδοι που θα μπορούσαν εκ των προτέρων να προβλέψουν ποιος ασθενής θα ανταποκριθεί στη θεραπεία αυτή και ποιος όχι. Υπάρχουν κάποιοι υπερηχοκαρδιογραφικοί δείκτες που δίνουν κάποιες ενδείξεις αυτό όμως ακόμα δεν έχει γίνει καθολικά αποδεκτό από την καρδιολογική κοινότητα.

Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση της καρδιακης ανεπάρκειας αποτελεί ένα στοίχημα μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας και δεν μπορεί να είναι προσπάθεια ενός μόνο καρδιολόγου. Σε κράτη με σοβαρά συστήματα υγεάς υπάρχουν εξειδικευμένες ομάδες και ειδικά ιατρεία καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από καρδιολόγο με ειδικό ενδιαφέρον και εξειδίκευση στην καρδιακή ανεπάρκεια, νοσηλευτή με το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια εξειδίκευση, ψυχολόγο, διατροφολόγο, ειδικό στην ιατρική αποκατάσταση κλπ.

Jul 01 2010

Τί είναι καρδιακή ανεπάρκεια;

Καρδιακή Ανεπάρκεια είναι το κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από δύσπνοια ή/και κόπωση στην προσπάθεια (περιστασιακά και στην ηρεμία) καθώς και από στοιχεία κατακράτησης υγρών που μπορεί να οδηγήσουν σε περιφερικά οιδήματα ή πνευμονική συμφόρηση. Τα συμπτώματα και σημεία αυτά εμπίπτουν σε διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας (δομικές ή/και λειτουργικές) και αντανακλούν σε αδυναμία της καρδιάς να γεμίσει με αίμα και να το εξωθήσει στην περιφέρεια.

Jul 01 2010

Ποια είναι τα αίτια της καρδιακής ανεπάρκειας

Το συνηθέστερο αίτιο καρδιακής ανεπάρκειας είναι η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, το αποτέλεσμα δηλαδή της στεφανιαίας νόσου στο μυοκάρδιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο ( σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία) αποτελούν από μόνοι τους επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία για καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιπλέον συνήθη αίτια καρδιακής ανεπάρκειας είναι:

  • Βαλβιδοπάθειες
  • Μυοκαρδιοπάθειες (Διατατική, Υπερτροφική)
  • Αρρυθμίες
  • Νόσοι του περικαρδίου

Πιο σπάνια αίτια αποτελούν το αλκοόλ, διηθητικές παθήσεις (αμυλοείδωση, σαρκοείδωση), καρδιοτοξικα-χημειοθεραπευτικά φάρμακα, διαταραχές των νεφρών και του θυρεοειδούς, η εναπόθεση σιδήρου σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία που δεν υποβάλλονται σε αποσιδήρωση.