Tag Archive: Διαγνωστικές Καρδιολογικές Εξετάσεις

Jul 01 2010

Τί είναι ο καθετηριασμός καρδιάς

Ο καθετηριασμός καρδιάς ή στεφανιογραφία είναι μια επεμβατική μέθοδος της καρδιολογίας που χρησιμοποιείται τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Κατά τη διαδικασία αυτή, εντοπίζεται και καθετηριάζεται η μηριαία αρτηρία στο πόδι ή εναλλακτικά η βραχιόνια αρτηρία στο χέρι, και αφού τοποθετηθούν ειδικοί λεπτοί καθετήρες, προωθούνται μέσω της κεντρικής αρτηρίας του σώματος, της αορτής, και φτάνουν μέχρι τις εκφύσεις των στεφανιαίων αρτηριών, των αρτηριών δηλαδή που αιματώνουν το μυοκάρδιο. Με κατάλληλους χειρισμούς οι καθετήρες εισέρχονται στα στεφανιαία αγγεία, οπότε και γίνεται έγχυση σκιαγραφικής ουσίας εντός τους, που επιτρέπει την απεικόνιση της ανατομίας τους και την αναγνώριση στενώσεων ή άλλων βλαβών. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και απεικόνιση μοσχευμάτων, αρτηριακών και φλεβικών, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass). Μέχρι το σημείο αυτό ο καθετηριασμός είναι διαγνωστικός.

Αν από τα αποτελέσματα του διαγνωστικού καθετηριασμού αποκαλυφθεί στένωση σε κάποιο/α σημείο/α του στεφανιαίου δικτύου, και αν η βλάβη αυτή επιδέχεται παρέμβαση (τεχνικά ή ανάλογα με την ανατομία ή τη φύση της), τότε διενεργείται αγγειοπλαστική η οποία μπορεί να περιοριστεί στη διάνοιξη του αγγείου με μπαλόνι ή στην τοποθέτηση ενδοστεφανιαίου νάρθηκα (stent).

Μια μορφή καθετηριασμού, είναι ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός, κατά τον οποίο καθετηριάζεται η μηριαία φλέβα και μελετάται η λειτουργία του δεξιού κομματιού της καρδιάς. Διενεργείται συνήθως σε περιπτώσεις ασθενών με βαλβιδοπάθειες που προκειται να υποβληθούν σε εγχείρηση αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και σε συγκεκριμένες άλλες περιπτώσεις συγγενών ή μη καρδιοπαθειών.

Jul 01 2010

Τί είναι η δοκιμασία (test) κοπώσεως

Η δοκιμασία (test) κοπώσεως είναι μια ευρέως, αν όχι η πιο ευρέως, χρησιμοποιούμενη διαγνωστική δοκιμασία της καρδιολογίας. Έχει πολλές ενδείξεις εφαρμογής. Πιο συχνά όμως χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει πιθανή στεφανιαία νόσο σε άτομα που μπορεί να έχουν ή όχι ενοχλήματα ή πολλούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο (αρτηριακή υπέρταση, ψηλή χοληστερόλη, κάπνισμα, σακχαρώδη διαβήτη, θετικό οικογενειακό ιστορικό) ή αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημά τους. Συχνά όμως χρησιμοποιείται και για παρακολούθηση ή καθορισμό της πρόγνωσης ασθενών που είναι ήδη γνωστοί στεφανιαίοι, υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική ή εγχείρηση αορτοστεφανιαία παράκαμψης, και ο γιατρός επιθυμεί να δει αν η πορεία τους εξελισσεται ομαλά και αν δεν έχουν δημιουργηθεί σημαντικά αιμοδυναμικές στενώσεις.

Κατά τη δοκιμασία, ο εξεταζόμενος είναι προσδεδεμένος με ηλεκτρόδια που παρακολούθουν συνεχώς το ρυθμό και το καρδιογράφημά του. Συνίστατι σε ολοένα και πιο ταχύ περπάτημα του ασθενούς σε κυλιόμενο τάπητα με παράλληλη αύξηση της κλίσης του. (στάδια διάρκειας 3 λεπτών έκαστο, στο σύνηθες πρωτόκολλο εξέτασης) και η διάρκεια ποικίλλει και εξαρτάται τόσο από το πρωτόκολλο όσο και από τον ίδιο τον ασθενή.

Σκοπός της δοκιμασίας είναι να δημιουργηθεί αύξηση της καρδιακής συχνότητας του εξεταζομένου μέχρις ενός σημείου, με βάση την ηλικία του ασθενούς, και να παρατηρηθεί αν στο καρδιογράφημα δημιουργούνται αλλοιώσεις συμβατές με ισχαιμία.

Αναλόγως ευρημάτων ο εξεταζόμενος κατευθύνεται από το γιατρό του ως προς το τί πρέπει να πράξει.

Jul 01 2010

Τί είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα

Το υπερηχοκαρδιογράφημα (Echo) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες καρδιολογικές εξετάσεις. Με τη βοήθεια υπερήχων λαμβάνονται εικόνες σε μια οθόνη που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση του μυοκαρδίου και των βαλβίδων.

Κατά την εξέταση αυτή εξετάζεται η κινητικότητα και οι διαστάσεις των μυοκαρδιακών τοιχωμάτων, οι διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων (κόλπων και κοιλιών) καθώς και η δομή και η λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς.

Μπορούν να στοιχειοθετηθούν έτσι στενώσεις και ανεπάρκειες των βαλβίδων, να αποκαλυφθούν ενδεχομένως περιοχές που ισχαιμούν και να τεκμηριωθούν περιοχές που έχουν υποστεί βλάβη μετά από καρδιακά επεισόδια.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας ολοένα και αρτιότερα από άποψη τεχνολογίας μηχανήματα υπερήχων, δίνουν τη δυνατότητα στους καρδιολόγους να προβούν σε καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες μελέτες.

Jul 01 2010

Τί είναι το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια διαγνωστική μέθοδος της σύγχρονης αναίμακτης καρδιολογίας. Η φιλοσοφία της εξέτασης αυτής πηγάζει από το γεγονός ότι ο οισοφάγος είναι μια δομή του σώματος που βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά και μεταξύ αυτού και του καρδιακού μυός μεσολαβεί πολύ λίγος ιστός. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εικόνες που λαμβάνονται από αυτή την εξέταση όσον αφορά συγκεκριμένες καρδιακές δομές είναι πολύ πιο ευκρινείς από ότι από το συμβατικό υπερηχοκαρδιογράφημα.

Κατά την εξέταση αυτή εισάγεται στο στόμα και από εκεί στο φάρυγγα και τον οισοφάγο, υπό τοπική αναισθησία, ο ειδικά διαμορφωμένος μορφοτροπέας (το όργανο με το οποίο λαμβάνονται οι εικόνες) και μελετούνται ευχερέστερα και ακριβέστερα οι καρδιακές δομές.

Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για τη διενέργεια αυτής της εξέτασης και είναι η διερεύνηση εμβολικών επεισοδίων πιθανής καρδιογενούς προέλευσης, η εκτίμηση βαρύτητας βαλβιδικών παθήσεων (και ειδικά της μιτροειδούς), η διερεύνηση ύπαρξης τρημάτων (οπών) στο μεσοκολπικό και μεσοκοιλιακό διάφραγμα, ο αποκλεισμός διαχωριστικού ανευρύσματος αορτής, η πιθανότητα ενδοκαρδίτιδας και η διερεύνηση για ύπαρξη θρόμβων.

Όπως και σε κάθε εξέταση υπάρχει μικρή πιθανότητα επιπλοκών ( λεπτομέρειες στα έντυπα συγκατάθεσης σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας μας). Για το λόγο αυτό, το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, όπως και κάθε εξέταση, διενεργείται αφού κριθεί απολύτως αναγκαία.

Jul 01 2010

Τί είναι η φαρμακευτική δοκιμασία φόρτισης (stress echo);

Η υπερηχογραφική φαρμακευτική δοκιμασία φόρτισης (Stress Echo) είναι μια εξέταση, η οποία διενεργείται στο υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο. Κατά την εξέταση αυτή, γίνεται έγχυση φαρμάκου στον εξεταζόμενο με σκοπό να αυξηθεί η καρδιακή του συχνότητα και η ένταση της καρδιακής του συστολής, ενώ ταυτόχρονα γίνεται συνεχές υπερηχογράφημα καθώς και παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και του καρδιογραφήματος του εξεταζομένου.

Η φιλοσοφία της εξέτασης έγκειται στο ότι μπορεί να υπάρχουν τμήματα του μυοκαρδίου τα οποία σε συνθήκες ηρεμίας να μην εκδηλώνουν διαταραχές που να υποδηλώνουν ισχαιμία, αλλά σε αύξηση των αναγκών σε αίμα και κατ’επέκταση οξυγόνο (η οποία επιτυγχάνεται με τη χορήγηση του φαρμάκου) να εμφανίζουν τέτοιες διαταραχές, οι οποίες στο υπερηχογράφημα να εκδηλώνονται ως διαταραχές κινητικότητας, πάχυνσης κλπ.

Η εξέταση αυτή στα χέρια ενός έμπειρου υπερηχογραφιστή, παρέχει ψηλά ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας.

Δυνητικές επιπλοκές υπάρχουν, όπως έμφραγμα μυοκαρδίου, υπόταση, αρρυθμίες αλλά το ποσοστό τους είναι μικρό, μικρότερο δε σε κέντρα με εμπειρία στην και υποδομή για την εν λόγω εξέταση.