Tag Archive: Βαλβιδοπάθειες

Jul 12 2010

Στένωση αορτικής βαλβίδας

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι η συχνότερη επίκτητη βαλβιδοπάθεια στις μέρες μας. Συνίσταται στον περιορισμό του στομίου της αορτικής βαλβίδας λόγω αδυναμίας των πτυχών της να ανοίξουν επαρκώς και φυσιολογικά κατά τη συστολή, τη φάση δηλαδή που πρέπει να εξωθηθεί αίμα προς την αορτή.

Τα συνηθέστερα αίτια αορτικής στένωσης είναι:

  • η εκφυλιστική ασβεστοποιός στένωση, η οποία είναι η πιο συχνά συναντώμενη, και οφείλεται στην εναπόθεση ασβεστίου στις πτυχές των βαλβίδων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας του γήρατος
  • η δίπτυχη αοτρική βαλβίδα που είναι μια συγγενής πάθηση (η φυσιολογική βαλβίδα έχει 3 πτυχές) και η οποία συχνά συνοδεύεται από στένωση
  • η στένωση λόγω ρευματικού πυρετού που άρχισε στη σύγχρονη εποχή να μειώνεται καθότι ο ρευματικός πυρετός άρχισε στις ανεπτυγμένες χώρες σπανίζει πια σαν οντότηα λογω της χρήσης των εμβολιασμών και των αντιβιοτικών.
  • Άλλα σπανιότερα αίτια (στα πλαίσια συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας κλπ)

Η στένωση της αορτίκης διαδράμει μια μακρά πορεία χωρίς να δίδει κανένα σύμπτωμα στον ασθενή. Όταν αρχίσει να δίνει συμπτώματα, η παρέμβαση στη βαλβίδα είναι επιβεβλημένη. Τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει η σοβαρή στένωση αορτικής είναι η στηθάγχη, τα συγκοπτικά επεισόδια ιδιαίτερα στην κόπωση και η καρδιακή κάμψη – καρδιακή ανεπάρκεια. Όταν εμφανιστούν αυτά, επιβάλλεται η αντικατάσταση της βαλβίδας καθότι η επιβίωση των ασθενών που δεν χειρουργούνται μειώνεται δραματικά.

Jul 01 2010

Τί είναι οι βαλβιδοπάθειες;

Ως γνωστό, η καρδιά αποτελείται δομικά από τέσσερις χώρους. Δύο κόλπους και δύο κοιλίες. Μεταξύ τους βρίσκονται δύο από τις τέσσερις βαλβίδες της καρδιάς. Η μιτροειδής βαλβίδα μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας και η τριγλώχινα βαλβίδα μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Οι άλλες δύο βαλβίδες είναι η αορτική βαλβίδα που βρίσκεται μεταξύ της αριστεράς κοιλίας και της αορτής (του αγγείου που διανλεμει το αίμα σε όλο το σώμα) και η πνευμονική βαλβίδα μεταξύ της δεξιάς κοιλίας και της πνευμονικής αρτηρίας ( του αγγείου που παίρνει αίμα στους πνεύμονες για να οξυγονωθεί).

Θα μπορούσαμε παραστατικά να παρομοιάσουμε τις βαλβίδες με τις πόρτες που χωρίζουν τα δωμάτια ενός σπιτιού.

Όταν αναφερόμαστε σε στένωση μιας βαλβίδας, σημαίνει ότι αυτή δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως και η ροή του αίματος διαμέσου της δεν γίνεται απρόσκοπτα ή χωρίς αιμοδυναμική επιβάρυνση του ασθενούς. Από την άλλη, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια μιας βαλβίδας σημαίνει ότι αυτή δεν μπορεί να κλείσει καλά και ποσότητα αίματος παλινδρομεί, επιστρέφει δηλαδή προς τα πίσω.

Η διάγνωση των βαλβιδοπαθειών στηρίζεται στην κλινική εξέταση του ασθενούς από το γιατρό του και ενισχύεται και τεκμηριώνεται εργαστηριακά με τη χρήση του υπερηχογραφήματος, το οποίο καθορίζει με βεβαιότητα τη φύση της βαλβιδοπάθειας, τη βαρύτητά της την εξέλιξή της, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά καθότι αποτελούν το κυριότερο στοιχείο λήψης απόφασης για χειρουργική αντιμετώπιση ή μη της βαλβιδοπάθειας.

Jul 01 2010

Πώς αντιμετωπίζονται οι βαλβιδοπάθειες;

Ανάλογα με την βαρύτητα της βαλβιδοπάθειας ( στένωσης ή ανεπάρκειας), όπως αυτή τεκμηριώνεται από το υπερηχοκαρδιογράφημα, ως επίσης και από τα συμπτώματα του ασθενούς καθορίζεται η αντιμετώπιση.

Στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι συντηρητική (φαρμακευτική) με σκοπό την επιβράδυνση της εξέλιξης της πορείας της ή την απάμβλυνση των συμπτωμάτων του ασθενούς. Όταν η βαλβιδοπάθεια καταστεί σοβαρή τότε η αντιμετώπιση είναι χειρουργική ( αντικατάσταση ή βαλβιδοπλαστική)

Όσον αφορά την χειρουργική αντικατάσταση, οι βαλβίδες μπορεί να είναι βιολογικές ή μεταλλικές. Οι βιολογικές είναι βαλβίδες από ζώα ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία. Οι δε μεταλλικές είναι διαφόρων τύπων. Κάθε είδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.

Οι βιολογικές είναι καλύτερες από πλευράς επιπλοκών και σημαντικό είναι το ότι δεν χρειάζονται διά βίου κάλυψη με αντιπηκτικά αλλά συνήθως δεν μπορούν να καλύψουν τον ασθενή για περίοδο πέραν των 13-15 ετών. Οι μεταλλικές καλύπτουν τον ασθενή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αλλά έχουν αυξημένες επιπλοκές σε σχέση με τις βιολογικές και χρειάζονται εφόρου ζωής κάλυψη με αντιπηκτικά.

Σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια η διαδερμική αντικατάσταση βαλβίδων. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η γενικότερη κατάσταση των ασθενών δεν τους επιτρέπει να υποβληθούν σε ένα χειρουργείο. Έτσι η βαλβίδα αντικαθίσταται με μια μέθοδο παρόμοια τεχνικά με τον καθετηριασμό.

Τέλος, η βαλβιδοπλαστική εφαρμόζεται σε σοβαρές στενώσεις βαλβίδων σαν μια ανακουφιστική μέθοδος. Κατά τη μέθοδο αυτή ένα μπαλόνι φουσκώνει στο επίπεδο της στενωμένης βαλβίδας και διευρύνει το στόμιο, βελτιώνοντας τη ροή διαμέσου της.