Category Archive: Ειδήσεις

Mar 24 2012

Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύφωνα με μια βρετανική μελέτη, περίπου 70 χιλιάδες γυναίκες μελετήθηκαν για μια περίοδο 14 ετών και γινόταν τακτική (ανά 4 ετία) καταγραφή των διαιτητικών τους συνηθειών με βάση εξειδικευμένα ημιποσοτικά διατροφικά ερωτηματολόγια.

Κατά τη διάρκεια των ετών παρακολούθησης 1803 περιστατικά εγκεφαλικού επεισοδίου έλαβαν χώρα. Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση, γυναίκες ψηλή κατανάλωση σε φλαβονοειδή ( κυρίως γκρέιπφρουτ) είχαν στατιστικά σημαντικά μικρότερο ποσοστό εγκεφαλικών επεισοδίων.

Όπως εξηγούν οι μελετητές φαίνεται ότι δεν έχουν όλα τα φλαβονοειδή την αγγειοπραστατευτική και καρδιοπροστατευτική αυτή ιδιότητα, και σίγουρα η μείωση των ποσοστών των εγκεφαλικών επεισοδίων, παρόλο που ενισχύεται και από πειραματικά μοντέλα, χρειάζεται να αποδειχθεί ισχυρότερα με προοπτικές μελέτες.

Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο Stroke 2012 

Jan 24 2012

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Το οξυ ψυχικό στρες έχει συνδυαστεί με την αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Το πένθος, ειδικά τις πρώτες μέρες μετά το χαμό ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να πυροδοτήσει οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά αυτή η συσχέτιση δεν έχει ενδελεχώς και συστηματικά μελετηθεί.

Μελετήθηκαν 1985 ασθενέις που νοσηλεύτηκαν για οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου την περίοδο 1995-2004 και συγκρίθηκαν οι αριθμοί θανάτων προσφιλών τους ατόμων στην περίοδο που προηγήθηκε του επεισοδίου τους. Μεταξυ αυτών των 1985 ατόμων, 270 (13,6%) βίωσαν την απώλεια αγαπημένου προσώπου τους προηγούμενους 6 μήνες συμπεριλαμβανομένων και 19 που είχαν βιώσει την απώλιεα 1 μέρα πριν από το οξυ καρδιακό τους επεισόδιο. Ο κίνδυνος για ΟΕΜ αυξανόταν 21,1 % στις πρώτες 24 ώρες και μειωνόταν σταθερά κάθε μέρα που περνούσε. Φαίνεται όμως ότι σε πιο ψηλού κινδύνου ασθενείς ο κίνδυνος ήταν ούτως ή άλλως μεγαλύτερος.

Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο Circulation 2012

Aug 23 2011

ΧΡΗΣΗ ΜΣΑΦ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Η χρόνια χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) σε ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς με στεφανιαία νόσο οδηγεί σε αυξημένη θνησιμότητα, έμφραγμα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Στα πλαίσια μιας έρευνας που ασχολείτο με ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και στεφανιαία νόσο (μελέτη INVEST), οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τακτική ή όχι λήψη ΜΣΑΦ. Το τελικό καταληκτικό σημείο ήταν θάνατος από οποιαδήποτε αιτία, μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Υπήρξαν 882 χρόνιοι και 21694 μη χρόνιοι χρήστες (14408 ποτέ – 7286 περιστασιακά). Σε μια μέση παρακολούθηση 2,7 ετών βρέθηκε ότι το τελικό καταληκτικό σημείο συναντήθηκε σε 4,4 συμβάματα/100 ασθενείς-έτη στην υποομάδα των χρόνιων χρηστών ενώ στους μη χρόνιους χρήστες ήταν σε 3,7 συμβάματα/100 ασθενείς-έτη, εύρημα που καταδεικνύει στατιστική σημαντικότητα και καθορίστηκε κυρίως από αυξημένη καρδιαγγειακή θνησιμότητα.

Η μεέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο Am J Med 2011; 124: 614–620

Aug 23 2011

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ.

Ασθενείς με ιστορικό στεφανιαίας νόσος (Σ.Ν.) που σταματούν τη λήψη της χαμηλής δόσης ασπιρίνης που λαμβάνουν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου από εκείνους που συνεχίζουν τη θεραπεία.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν ερευνητές που μελέτησαν 39513 ασθενείς ηλικίας από 50-84 ετών, οι οποίοι λάμβαναν ασπιρίνη (75-150 mg) για δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακού συμβάματος.

Τα άτομα αυτά παρακολουθήθηκαν για μέσο διάστημα 3,2 χρόνων για μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή θάνατο από καρδιαγγειακό αίτιο.

Παρατηρήθηκαν 876 επεισόδια μη θανατηφόρο εμφράγματος του μυοκαρδίου και 346 θάνατοι από καρδιαγγειακά αίτια. Τα άτομα τα οποία είχαν διακόψει πρόσφτα την λήψη ασπιρίνης, είχαν στατιστικά σημαντική αύξηση κινδύνου για μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή θάνατο από καρδιαγγειακό αίτιο. Για κάθε 1000 ασθενείς, για περίοδο ενός έτους, υπήρχαν 4 επιπλέον επεισόδια μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου μεταξύ των ασθενών που πρόσφατα διάκοψαν την ασπιρίνη σε σχέση με αυτούς που συνέχισαν να τη λαμβάνουν.

Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMJ 2011; 343: d4094

Aug 23 2011

Η Ε.Ε. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΝΤΑΜΠΙΓΚΑΤΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

Η ευρωπαϊκή επιτροπή χορήγησε επίσημα έγκριση στη φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim, για να μπορεί να χορηγείται το dabigatran etexilate (Pradaxa) για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Αυτή η έγκριση ουσιαστικά αποτελεί μια επέκταση της ένδειξης χορήγησης του φαρμάκου, καθότι ήδη χορηγείται ως προφυλακτικό κατά της θρόμβωσης μετά από εγχειρίσεις αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος.

Feb 14 2011

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Είναι γνωστό ότι η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα. Λίγες μόνο μελέτες ασχολήθηκαν με τη συσχέτιση γενετικών, περιβαλλοντικών, συμπεριφεριολογικών και κοινωνικών παραγόντων με την εμφάνιση ψηλής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά.

Ερευνητές από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία και της Βέρνης στην Ελβετία, προσπάθησαν να συσχετίσουν τις τιμές της αρτηριακής πίεσης 4236 παιδιών ηλικίας πέριξ των 5 ετών (5,7+/-0,4) με διάφορους παράγοντες, τόσο σωματομετρικούς, περιβαλλοντικούς και οικογενείς, όσο και με την έξη των γονέων τους στο κάπνισμα. Το κάπνισμα καταγράφηκε στο 28,5% των πατέρων και στο 20,7 των μητέρων και σε ποσοστό 11,9 και στους δύο γονείς. Τόσο η συστολική όσο και η διαστολική πίεση ήταν ψηλότερη σε παιδιά καπνιστών γονέων, σε βαθμό στατιστικά σημαντικό. Το κάπνισμα των γονιών επηρέαζε την αρτηριακή πίεση των παιδιών (ρ=0,001) ακόμα και μετά τη στατιστική διόρθωση των άλλων παραγόντων κινδύνου όπως της μάζας του σώματος, της γονικής υπέρτασης ή του βάρους γέννησης.

Συμπερασματικά, το γονικό κάπνισμα επηρεάζει σαν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση υπέρτασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και επιπροστίθεται στο ποσοστό εμφάνισης υπέρτσηας του γενικού πληθυσμού.

Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό circulation 2011 (epub ahead of print)

Jan 05 2011

Η ΧΑΜΗΛΗ HDL, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΑΤΙΝΕΣ, ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Τα χαμηλά επίπεδα της ΗDL-χοληστερόλης, παρά τη θεραπεία με στατίνες για υψηλά επίπεδα LDL-χοληστερόλης, παραμένουν ένας σημαντικός και ανεξαρτητος παράγοντας κινδύνου για τα καρδιαγγειακά συμβάματα σύμφωνα με πρόσφατη μεταανάλυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μιας αμερικανικής μεταανάλυσης, 20 τυχαιοποιημένων μελετών, ερευνήθηκε το ενδεχόμενο, η χρήση στατινών να μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ οξέων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και επιπέδων HDL χοληστερόλης.

Οι μελέτες αυτές είχαν συνολικά συμπεριλάβει 543 χιλιάδες ασθενείς/έτη παρακολούθησης και 7838 οξέα καρδιαγγεαικά συμβάματα. Αφού έγινε στατιστική ανάλυση και προσαρμογή των δεδομένων για τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου, βρέθηκε μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ των επιπέδων της HDL χοληστερόλης και των καρδιακών επεισοδίων σε ασθενείς που λάμβαναν ήδη στατίνη. Συγκεκριμένα, για κάθε 10 mg/dL μείωση της HDL χοληστερόλης υπήρχε αύξηση στα καρδιακά επεισόδια κατά 7,1 και 8,3 ανά ασθενείς/έτη παρακολούθησης στην ομάδα των λαμβανόντων στατίνη και στην ομάδα των υγειών μαρτύρων.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη μετανανάλυση αυτή είναι ότι οι στατίνες δεν επηρεάζουν τη σχέση HDL χοληστερόλης και καρδιαγγειακών συμβαμάτων, και ότι τα χαμηλά επίπεδα της εν λόγω χοληστερόλης παραμένουν ένας σημαντικός και ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ann. Intern Med 2010; 153: 800-808

Sep 24 2010

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΡΔΙΑΣ –

Το 1999, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιολογίας σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την UNESCO αποφάσισε να αφιερώσει μια ημέρα του έτους αποκλειστικά στην καρδιά, στοχεύοντας πρωτίστως στην καταπολέμηση των καρδιαγγειακών παθήσεων, που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα για τις ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη αφού εσχάτως έχουν αγγίξει και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

 Έτσι λοιπόν, η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, αποτελεί έκτοτε την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, με μόνιμο σλόγκαν “Μια καρδιά για μια ζωή”. Με αφορμή την σημερινή ημέρα, οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση, ενημέρωση και πρόληψη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στους οποίους πέρα από την πολιτεία και τους επαγγελματίες υγείας εντάσσονται χωρίς αμφιβολία και οι πολίτες ως άτομα.

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Περίπου 1 στους 3 θανάτους παγκοσμίως και 1 στους 2 στην Ε.Ε. προκαλούνται από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αποτελούν την υπ’ αριθμό ένα αιτία θανάτου παγκοσμίως με περίπου 17,5 εκατομμύρια ανθρώπους να πεθαίνουν εξαιτίας τους κάθε χρόνο – αυτό το νούμερο αντιστοιχεί περίπου στον πληθυσμό της Νέας Υόρκης, ενώ ξεπερνάει τον πληθυσμό της Ελλάδας και της Σουηδίας μαζί, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν από την καρδιά και τα αγγεία (μη θανατηφόρα εμφράγματα μυοκαρδίου, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κλπ) είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο.

Με τη στεφανιαία νόσο να κρατάει τα σκήπτρα στις αιτίες θανάτου στον πληθυσμό της Κύπρου και με δεδομένο ότι πλέον τα καρδιακά νοσήματα χτυπούν όλο και νεότερους σε ηλικία ανθρώπους οι γιατροί προειδοποιούν ‘’αλλάξτε τρόπο ζωής’’ .Το 2010 αναμένεται τα καρδιακά νοσήματα να αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ έως το 2025, οι θάνατοι θα ξεπερνούν τους 25.000.000 ετησίως. Τα καρδιακά νοσήματα κοστίζουν 169 δις ευρώ ετησίως στην ΕΕ. Πάντως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, Ελλάδα και Κύπρος διατρέχουν από τους υψηλότερους δείκτες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, καθώς έχουν εγκαταλείψει τον παραδοσιακό τρόπο διατροφής και ζωής.

Σύμφωνα δε και με τα στοιχεία της πρόσφατα διενεργηθείσας μελέτης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, Euroaspire III, τόσο τα ποσοστά καπνιστών, όσο και τα ποσοστά δυσλιπιδαιμικών και αρρύθμιστων υπερτασικών ασθενών είναι για το νησί μας από τα ψηλά στην Ευρώπη.

Οι συστάσεις  της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καρδιολογίας περιλαμβάνουν:

    * Υγιεινή διατροφή, με τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτα και λαχανικά καθημερινά και αποφυγή κορεσμένων λιπαρών
    * Άσκηση για 30 λεπτά καθημερινά
    * Αποφυγή καπνίσματος και περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ
    * Φυσιολογικό βάρος
    * Μείωση άγχους στην εργασία, αλλά και γενικότερα

ενώ παράλληλα  προτρέπει τους πολίτες να εξετάσουν  τα επίπεδα χοληστερίνης και αρτηριακής πίεσης και να υπολογίσουν το Δείκτη Μάζας Σώματός τους (ΔΜΣ).

Βασική αρχή και στόχος τόσο του παγκόσμιου οργανισμού υγείας όσο και της ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρείας είναι να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε όλο τον κόσμο. Ύψιστη προτεραιότητα αλλά και ακρογωνιαίος λίθος της επίτευξης του στόχου αυτού είναι η πρόληψη, δικαιώνοντας για ακόμα μια φορά τον αφορισμό του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη      ‘’προλαμβάνειν ή θεραπεύειν’’

Sep 02 2010

Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

Σύμφωνα με μια εργασία που δημοσιεύτηκε online στο περιοδικό Heart η μέθοδος κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής κατά τη διάρκεια ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα και σε βάθος χρόνου.

Σκοπός των ερευνητών στην μελέτη τους, ήταν να διαπιστώσουν κατά πόσο η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής μέσω της απομόνωσης των εστιών που την προκαλούν, με διαφορές τεχνικές κατά τη διάρκεια ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης (ΗΦΕ), θα είχε διάρκεια, δηλαδή να είναι ο ασθενής ελεύθερος από υποτροπές σε βάθος χρόνου.

Ανάλυσαν αναδρομικά περιπτώσεις ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΗΦΕ και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας θέλησαν να εξετάσουν πιθανές υποτροπές της αρρυθμίας.

Εξετάστηκαν 285 ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε 530 μελέτες (1,9 μελέτες ανά ασθενή). Ασθενείς ελέυθεροι από παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή βρέθηκαν στο 86% και ελεύθεροι από μόνιμη στο 68%. Παρουσίασαν 3 αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (παροδικά ή μόνιμα) και η όψιμη υποτροπή ήταν 3% μετά τα 3 χρόνια.

Συμπερασματικά, η μακροχρόνια απουσία απο επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής είναι επιτεύξιμη με πολύ χαμηλά ποσοστά υποτροπών, και με πολύ μικρών ποσοστό ανεπιθύμητων επιπλοκών όπως τα εγκεφαλικά.

Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Heart (E pub ahead of print)

Aug 04 2010

Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που προέρχεται από μια ερευνητική ομάδα στη Φιλλανδία σε συνεργασία με Βρεττανούς συναδέλφους δημοσιεύτηκε πρόφατα.

Σκοπός της μελέτης ήταν να ερευνήσει την πιθανή σχέση που θα μπορούσε να έχει η υπερωριακή απασχόληση με τη στεφανιαία νόσο σε εργαζόμενους μέσης ηλικίας.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης αυτής, 6014 Άγγλοι εργαζόμενοι (4262 άνδρες και 1752 γυναίκες) ηλικίας 39-61 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό στεφανιαίας νόσου και οι οποίοι είχαν πλήρη απασχόληση από το 1991-1994 παρακολουθηθηκαν για μέσο διάστημα 11 ετών (2002-2004) και εκτιμήθηκαν για θανατηφόρο καρδιαγγειακό σύμβαμα, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, ή τυπική στηθάγχη.

Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι υπερωριακή εργασία 3-4 ωρών ημερησίως, συνδυαζόταν με 1,6 φορές περισσότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο σε σχέση με τα άτομα που δεν εργάζονταν υπερωρίες. Τα ευρήματα αυτά εξακολούθησαν να ισχύουν και μετά την εξομοίωση των ατόμων που μελετήθηκαν σε σχέση με τους υπόλοιπους κλασικούς παράγοντες κινδύνου.

Συμπερασματικά η υπερωριακή εργασία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου ανεξάρτητα από τους συμβατικούς παράγοντες κινδύνου.

Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο Eur Heart J 2010; 31 (14): 1737-1744

  • Σχόλιο The Cardio Clinic

Θα μπορούσε βέβαια αυτά τα ευρήματα να αποδοθούν εμμέσως σε επίταση των κλασικών παραγόντων κινδύνου, όπως λ.χ. το γεγονός ότι κάποιος που εργάζεται 3-4 ώρες επιπλέον ημερησίως δεν έχει χρόνο για να αθληθεί, κουράζεται περιοσσότερο με αποτέλεσμα ψηλότερες τιμές μέσης αρτηριακής πίεσης, δεν ακολουθεί ισορροπημένη διατροφή αφού μάλλον το ένα γεύμα είναι πρόχειρο, υπολείπεται σε ξεκούραση κλπ. Παρόλα αυτά για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η αξία του μέτρου στην καθημερινή μας ζωή. Άρα και δουλειά με μέτρο καθότι όπως λέει και ο σοφός λαός … ” η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη”…

Older posts «