Category Archive: Θέματα για το κοινό

Jul 01 2010

Πώς προκαλείται το έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Μέσα στα στεφανιαία αγγεία, όπως και σε όλα τα αγγεία του οργανισμού, σχηματίζονται πλάκες από τη συσσώρευση λιπιδίων που επικάθονται στο τοίχωμα των αρτηριών. Η διεργασία αυτή λέγεται αθηροσκλήρυνση και είναι μια βραδέως εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία προοδευτικά προκαλεί στένωση της αρτηρίας. Κάποιες φορές η πλάκα αυτή ραγίζει (ρήξη αθηρωματικής πλάκας) και σχηματίζεται θρόμβος πάνω σε αυτή που μπορεί να προκαλέσει απόφραξη ολόκληρης της αρτηρίας. Τότε προκαλείται το έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Jul 01 2010

Τί είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου προκαλείται από την αιφνίδια διακοπή του αίματος προς κάποια περιοχή του μυοκαρδίου, λόγω της απόφραξης κάποιας στεφανιαίας αρτηρίας ή κάποιου κλάδου της, συνήθως από την ύπαρξη κάποιου θρόμβου.
Όταν συμβεί αυτό, τότε η περιοχή που αρδεύεται από τη συγκεκριμένη αρτηρία δεν λαμβάνει αίμα και οξυγόνο και τα μυοκαρδιακά κύτταρά της ταχέως νεκρώνονται. Η κατάσταση αυτή συνήθως εκδηλώνεται με στηθάγχη αλλά ο πόνος δεν υφίεται.

Jul 01 2010

Τί είναι ο καθετηριασμός καρδιάς

Ο καθετηριασμός καρδιάς ή στεφανιογραφία είναι μια επεμβατική μέθοδος της καρδιολογίας που χρησιμοποιείται τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Κατά τη διαδικασία αυτή, εντοπίζεται και καθετηριάζεται η μηριαία αρτηρία στο πόδι ή εναλλακτικά η βραχιόνια αρτηρία στο χέρι, και αφού τοποθετηθούν ειδικοί λεπτοί καθετήρες, προωθούνται μέσω της κεντρικής αρτηρίας του σώματος, της αορτής, και φτάνουν μέχρι τις εκφύσεις των στεφανιαίων αρτηριών, των αρτηριών δηλαδή που αιματώνουν το μυοκάρδιο. Με κατάλληλους χειρισμούς οι καθετήρες εισέρχονται στα στεφανιαία αγγεία, οπότε και γίνεται έγχυση σκιαγραφικής ουσίας εντός τους, που επιτρέπει την απεικόνιση της ανατομίας τους και την αναγνώριση στενώσεων ή άλλων βλαβών. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και απεικόνιση μοσχευμάτων, αρτηριακών και φλεβικών, σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass). Μέχρι το σημείο αυτό ο καθετηριασμός είναι διαγνωστικός.

Αν από τα αποτελέσματα του διαγνωστικού καθετηριασμού αποκαλυφθεί στένωση σε κάποιο/α σημείο/α του στεφανιαίου δικτύου, και αν η βλάβη αυτή επιδέχεται παρέμβαση (τεχνικά ή ανάλογα με την ανατομία ή τη φύση της), τότε διενεργείται αγγειοπλαστική η οποία μπορεί να περιοριστεί στη διάνοιξη του αγγείου με μπαλόνι ή στην τοποθέτηση ενδοστεφανιαίου νάρθηκα (stent).

Μια μορφή καθετηριασμού, είναι ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός, κατά τον οποίο καθετηριάζεται η μηριαία φλέβα και μελετάται η λειτουργία του δεξιού κομματιού της καρδιάς. Διενεργείται συνήθως σε περιπτώσεις ασθενών με βαλβιδοπάθειες που προκειται να υποβληθούν σε εγχείρηση αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και σε συγκεκριμένες άλλες περιπτώσεις συγγενών ή μη καρδιοπαθειών.

Jul 01 2010

Πως εκδηλώνεται η στηθάγχη;

Η τυπική εκδήλωση της στηθάγχης συνίσταται σε:

Πόνο (με χαρακτήρα καψίματος ή πίεσης) πίσω από το στέρνο που εκλύεται με την προσπάθεια και υφίεται με τη διακοπή της προσπάθειας (μετά από 5-10 λεπτά)
Αντανάκλαση του πόνου στην κάτω γνάθο και την πλάτη
Μούδιασμα του αριστερού χεριού
Εκλυτικοί παράγοντες είναι το άγχος, το ψύχος, τα βαριά γεύματα, η ψυχική ένταση και άλλα.
Η στηθάγχη διακρίνεται σε σταθερή (εκδηλώνεται δηλαδή σε γνωστή και δεδομένη προσπάθεια για κάθε άρρωστο π.χ. μετά από περπάτημα 500 μέτρων ή μετά από ανάβαση 2 ορόφων) και σε ασταθή (δηλαδή είτε ηρεμίας, είτε ολοένα και μικρότερης προσπάθειας).

Πολλές φορές τα συμπτώματα εκδήλωσης δεν είναι τυπικά, ιδιαίτερα δε σε μερικές υποομάδες ασθενών (π.χ. διαβητικοί) μπορεί η ισχαιμία του μυοκαρδίου να διαδράμει και εντελώς άτυπα ή ασυμπτωματικά. (σιωπηλή ισχαιμία)

Jul 01 2010

Τί είναι η στηθάγχη;

Στηθάγχη είναι η κλινική εικόνα της μη επαρκούς αιμάτωσης του μυοκαρδίου για να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σε δεδομένη στιγμή, και αποτελεί εκδήλωση αυτού που καλείται ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Είναι γνωστό ότι όσο μεγαλύτερη προσπάθεια (έργο) χρειάζεται για να γίνει μια ενέργεια (π.χ. περπάτημα, ανάβαση σκαλοπατιών, χειρωνακτική εργασία) τόσο μεγαλύτερες είναι και οι ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη η ανάγκη για παροχή αυξημένης ποσότητας αίματος στο μυοκάρδιο.

Σε μια καρδιά στην οποία οι στεφανιαίες αρτηρίες (οι αρτηρίες που αιματώνουν το μυοκάρδιο) έχουν στενώσεις, από το σημείο όπου η παροχή αίματος θα είναι μικρότερη της ζήτησης για κάλυψη των αναγκών του οργανισμού, τότε θα εκδηλωθεί στηθάγχη.

Jul 01 2010

Ποια είναι τα αίτια της καρδιακής ανεπάρκειας

Το συνηθέστερο αίτιο καρδιακής ανεπάρκειας είναι η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, το αποτέλεσμα δηλαδή της στεφανιαίας νόσου στο μυοκάρδιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο ( σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία) αποτελούν από μόνοι τους επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία για καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιπλέον συνήθη αίτια καρδιακής ανεπάρκειας είναι:

  • Βαλβιδοπάθειες
  • Μυοκαρδιοπάθειες (Διατατική, Υπερτροφική)
  • Αρρυθμίες
  • Νόσοι του περικαρδίου

Πιο σπάνια αίτια αποτελούν το αλκοόλ, διηθητικές παθήσεις (αμυλοείδωση, σαρκοείδωση), καρδιοτοξικα-χημειοθεραπευτικά φάρμακα, διαταραχές των νεφρών και του θυρεοειδούς, η εναπόθεση σιδήρου σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία που δεν υποβάλλονται σε αποσιδήρωση.

Jul 01 2010

Τί είναι η εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass)

Η εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass) είναι μια από τις διαθέσιμες σήμερα επιλογές για αντιμετώπιση της αποφρακτικής στεφανιαίας νόσου (των σημαντικών δηλαδή στενώσεων ή των πλήρων αποφράξεων των στεφανιαίων αρτηριών).

Αν τα αποτελέσματα της στεφανιογραφίας (καθετηριασμού) αποκαλύψουν ότι οι βλάβες που έχουν υποστεί τα στεφανιαία αγγεία ενός ασθενούς δεν επιδέχονται αγγειοπλαστικής (μπαλονάκι ή stent), είτε γιατί είναι πολύ εκτεταμένες, είτε γιατί ανατομικά είναι σε “δύσκολα” ή πολύ κεντρικά τμήματα, είτε γιατί έχουν προσβάλει όλες τις κύριες στεφανιαίες αρτηρίες τότε συνήθως η αντιμετώπιση έγκειται στην εγχέιρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.

Όπως λέει και το όνομα της εγχείρησης, οι βλάβες παρακάμπτονται με την τοποθέτηση μοσχευμάτων (αρτηριακών ή φλεβικών) που ο καρδιοχειρουργός λαμβάνει από άλλα σημεία του σώματος του ασθενούς (συνήθως σαφηνείς φλέβες από τα πόδια ή μαστικές αρτηρίες από το θώρακα). Το ένα άκρο των μοσχευμάτων τοποθετείται στην αορτή και το άλλο, αφού παρακάμψει τη στένωση, ράβεται σε υγιές κομμάτι του αγγείου μακρύτερα της στένωσης.

Κατ’ αυτό τον τρόπο η ροή του αίματος γίνεται διαμέσου των μοσχευμάτων και έτσι το μυοκάρδιο αρδεύεται επαρκώς. Με την πρόοδο των ετών και της επιστήμης ολοένα και νεότερες τεχνικές βλέπουν το φως καθιστώντας την εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ως μια θεραπευτική επιλογή με πολύ καλά αποτελέσματα.

Jul 01 2010

Φυσιολογικός Καρδιακός Ρυθμός

Η καρδιά, εκτός από τα μυοκαρδιακά κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τη συστολή των ινών του μυοκαρδίου, έχει και κύτταρα τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη γένεση και τη μεταβίβαση ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου της. Το ρεύμα αυτό είναι που προκαλεί τη συστολή των μυοκαρδιακών ινών που έχει σαν αποτέλεσμα την εξώθηση αίματος από την καρδιά.

Το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται στο φλεβόκομβο που βρίσκεται στο δεξιό κόλπο και θεωρείται ως “ο φυσικός βηματοδότης” του οργανισμού. Τα κύτταρα του φλεβοκόμβού έχουν μια ιδιότητα που καλείται αυτοματισμός και που συνίσταται στην αυτόματη εκπόλωσή τους και την παραγωγή ρεύματος. Το ηλεκτρικό ερέθισμα, διαχέεται στους κόλπους και ακολούθως διαμέσου του κολποκοιλιακού κόμβου περνά στις κοιλίες όπου μέσω μεγαλύτερων και μικρότερων οδών καταλήγει σε κάθε μυοκαρδιακή ίνα προκαλώντας τη συστολή της και κατ’επέκταση τη συστολή των κοιλιών και την παροχή αίματος σε όλο τον οργανισμό.

Jul 01 2010

Τί είναι η δοκιμασία (test) κοπώσεως

Η δοκιμασία (test) κοπώσεως είναι μια ευρέως, αν όχι η πιο ευρέως, χρησιμοποιούμενη διαγνωστική δοκιμασία της καρδιολογίας. Έχει πολλές ενδείξεις εφαρμογής. Πιο συχνά όμως χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει πιθανή στεφανιαία νόσο σε άτομα που μπορεί να έχουν ή όχι ενοχλήματα ή πολλούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο (αρτηριακή υπέρταση, ψηλή χοληστερόλη, κάπνισμα, σακχαρώδη διαβήτη, θετικό οικογενειακό ιστορικό) ή αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημά τους. Συχνά όμως χρησιμοποιείται και για παρακολούθηση ή καθορισμό της πρόγνωσης ασθενών που είναι ήδη γνωστοί στεφανιαίοι, υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική ή εγχείρηση αορτοστεφανιαία παράκαμψης, και ο γιατρός επιθυμεί να δει αν η πορεία τους εξελισσεται ομαλά και αν δεν έχουν δημιουργηθεί σημαντικά αιμοδυναμικές στενώσεις.

Κατά τη δοκιμασία, ο εξεταζόμενος είναι προσδεδεμένος με ηλεκτρόδια που παρακολούθουν συνεχώς το ρυθμό και το καρδιογράφημά του. Συνίστατι σε ολοένα και πιο ταχύ περπάτημα του ασθενούς σε κυλιόμενο τάπητα με παράλληλη αύξηση της κλίσης του. (στάδια διάρκειας 3 λεπτών έκαστο, στο σύνηθες πρωτόκολλο εξέτασης) και η διάρκεια ποικίλλει και εξαρτάται τόσο από το πρωτόκολλο όσο και από τον ίδιο τον ασθενή.

Σκοπός της δοκιμασίας είναι να δημιουργηθεί αύξηση της καρδιακής συχνότητας του εξεταζομένου μέχρις ενός σημείου, με βάση την ηλικία του ασθενούς, και να παρατηρηθεί αν στο καρδιογράφημα δημιουργούνται αλλοιώσεις συμβατές με ισχαιμία.

Αναλόγως ευρημάτων ο εξεταζόμενος κατευθύνεται από το γιατρό του ως προς το τί πρέπει να πράξει.

Jul 01 2010

Τί είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα

Το υπερηχοκαρδιογράφημα (Echo) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες καρδιολογικές εξετάσεις. Με τη βοήθεια υπερήχων λαμβάνονται εικόνες σε μια οθόνη που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση του μυοκαρδίου και των βαλβίδων.

Κατά την εξέταση αυτή εξετάζεται η κινητικότητα και οι διαστάσεις των μυοκαρδιακών τοιχωμάτων, οι διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων (κόλπων και κοιλιών) καθώς και η δομή και η λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς.

Μπορούν να στοιχειοθετηθούν έτσι στενώσεις και ανεπάρκειες των βαλβίδων, να αποκαλυφθούν ενδεχομένως περιοχές που ισχαιμούν και να τεκμηριωθούν περιοχές που έχουν υποστεί βλάβη μετά από καρδιακά επεισόδια.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας ολοένα και αρτιότερα από άποψη τεχνολογίας μηχανήματα υπερήχων, δίνουν τη δυνατότητα στους καρδιολόγους να προβούν σε καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες μελέτες.

Older posts «

» Newer posts