Υπηρεσίες

Δοκιμασία Κοπώσεως
Η δοκιμασία (test) κοπώσεως είναι μια ευρέως, αν όχι η πιο ευρέως, χρησιμοποιούμενη διαγνωστική δοκιμασία της καρδιολογίας. Έχει πολλές ενδείξεις εφαρμογής. Πιο συχνά όμως χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει πιθανή στεφανιαία νόσο σε άτομα που μπορεί να έχουν ή όχι ενοχλήματα ή πολλούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο (αρτηριακή υπέρταση, ψηλή χοληστερόλη, κάπνισμα, σακχαρώδη διαβήτη, θετικό οικογενειακό ιστορικό) ή αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημά τους. Συχνά όμως χρησιμοποιείται και για παρακολούθηση ή καθορισμό της πρόγνωσης ασθενών που είναι ήδη γνωστοί στεφανιαίοι, υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική ή εγχείρηση αορτοστεφανιαία παράκαμψης, και ο γιατρός επιθυμεί να δει αν η πορεία τους εξελισσεται ομαλά και αν δεν έχουν δημιουργηθεί σημαντικά αιμοδυναμικές στενώσεις.

Κατά τη δοκιμασία, ο εξεταζόμενος είναι προσδεδεμένος με ηλεκτρόδια που παρακολούθουν συνεχώς το ρυθμό και το καρδιογράφημά του. Συνίστατι σε ολοένα και πιο ταχύ περπάτημα του ασθενούς σε κυλιόμενο τάπητα με παράλληλη αύξηση της κλίσης του. (στάδια διάρκειας 3 λεπτών έκαστο, στο σύνηθες πρωτόκολλο εξέτασης) και η διάρκεια ποικίλλει και εξαρτάται τόσο από το πρωτόκολλο όσο και από τον ίδιο τον ασθενή.

Σκοπός της δοκιμασίας είναι να δημιουργηθεί αύξηση της καρδιακής συχνότητας του εξεταζομένου μέχρις ενός σημείου, με βάση την ηλικία του ασθενούς, και να παρατηρηθεί αν στο καρδιογράφημα δημιουργούνται αλλοιώσεις συμβατές με ισχαιμία.

Αναλόγως ευρημάτων ο εξεταζόμενος κατευθύνεται από το γιατρό του ως προς το τί πρέπει να πράξει.

Υπερηχογράφημα καρδιάς (ECHO)

Το υπερηχοκαρδιογράφημα (Echo) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες καρδιολογικές εξετάσεις. Με τη βοήθεια υπερήχων λαμβάνονται εικόνες σε μια οθόνη που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση του μυοκαρδίου και των βαλβίδων.

Κατά την εξέταση αυτή εξετάζεται η κινητικότητα και οι διαστάσεις των μυοκαρδιακών τοιχωμάτων, οι διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων (κόλπων και κοιλιών) καθώς και η δομή και η λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς.

Μπορούν να στοιχειοθετηθούν έτσι στενώσεις και ανεπάρκειες των βαλβίδων, να αποκαλυφθούν ενδεχομένως περιοχές που ισχαιμούν και να τεκμηριωθούν περιοχές που έχουν υποστεί βλάβη μετά από καρδιακά επεισόδια.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας ολοένα και αρτιότερα από άποψη τεχνολογίας μηχανήματα υπερήχων, δίνουν τη δυνατότητα στους καρδιολόγους να προβούν σε καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες μελέτες.

48ωρη καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού)
Η καταγραφή του καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού) είναι μια καρδιολογική εξέταση που διενεργείται για την αποκάλυψη επεισοδίων αρρυθμίας, ταχυκαρδίας ή βραδυκαρδίας στα πλαίσια της διερεύνησης συμπτωμάτων όπως αίσθημα παλμών ή λιποθυμικών ή προλιποθυμικών επεισοδίων στα οποία υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να είναι αρρυθμιογενούς προέλευσης. Ο εξεταζόμενος συνδέεται με ηλεκτρόδια τα οποία καταλήγουν σε μια συσκευή-καταγραφέα (σε μέγεθος κινητού τηλεφώνου) και ακολουθεί το καθημερινό του πρόγραμμα. Ακολούθως τα ευρήματα αναλύονται από τον καρδιολόγο σε ειδικό λογισμικό υπολογιστή και καθορίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση.

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης
Η καταγραφή της αρτηριακής πίεσης είναι μια εξέταση που σκοπό έχει είτε την αποκάλυψη υπέρτασης είτε την παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με υπέρταση. Είναι γνωστό, ότι πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης κατά την προσέλευσή τους σε ένα ιατρείο αλλά καθ’ όλο τον άλλο χρόνο έχουν φυσιολογικές τιμές (υπέρταση ιατρείου ή λευκής μπλούζας). Η εξέταση αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την αποκάλυψη αυτής της οντότητας.

Ο εξεταζόμενος εφαρμόζει στο χέρι του μια περιχειρίδα (όπως των κλασικών πιεσομέτρων) η οποία καταλήγει σε ένα καταγραφέα (σε μέγεθος κινητού τηλεφώνου). Η περιχειρίδα φουσκώνει σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα (π.χ. κάθε μια ώρα) και οι τιμές που θα συγκεντρωθούν καταγράφονται και αναλύονται και καθορίζεται η παραπέρα αντιμετώπιση.

Δοκιμασία Ανακλίσεως (tilt test)
Η δοκιμασία ανακλίσεως είναι μια εξέταση που διενεργείται για την διερεύνηση λιποθυμικών επεισοδίων στα οποία υπάρχει η υποψία ότι μπορεί να οφείλονται στην οντότητα που λέγεται νευρομεταβιβαζόμενη συγκοπή. Στα πλαίσια της εξέτασης αυτής ο εξεταζόμενος τοποθετείται πάνω σε ένα ανακλινόμενο κρεβάτι και αφού περάσει κάποια ώρα (15-20 λεπτά) ξαπλωμένος, τοποθετείται σε θέση σχεδόν όρθια (περίπου 70 μοίρες) για άλλα 15-20 λεπτά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης ο εξεταζόμενος βρίσκεται υπό συνεχή καταγραφή του ρυθμού και της αρτηριακής του πίεσης. Φιλοσοφία της δοκιμασίας είναι να προσπαθήσει να αναπαραγάγει τις συνθήκες της λιποθυμίας σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον ούτως ώστε να διευκρινιστεί ο παθολογικός μηχανισμός των λιποθυμικών επεισοδίων του εξεταζόμενου και να ακολουθηθεί η δέουσα θεραπεία.