Ταυτότητα

Κυριακός Γιάγκου

 Ο Δρ. Κυριακός Γιάγκου γεννήθηκε στη Λευκωσία αλλά έχει καταγωγή από την επαρχία Αμμοχώστου.

Σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθως ειδικεύθηκε στην Καρδιολογία στο Γ.Ν. Λευκωσίας. Στα πλαίσια της ειδικότητας του εξειδικεύθηκε στις νεότερες τεχνικές υπερηχοκαρδιογραφίας στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά έχοντας σαν δάσκαλο τον πρόεδρο της ομάδας εργασίας υπερηχοκαρδιογραφίας της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας κ. Δημήτριο Μπελντέκο.

Ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντός του είναι η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Είναι επίσημος εκπαιδευτής του ευρωπαϊκού συμβουλίου αναζωογόνησης τόσο όσο αφορά τα προγράμματα βασικής αλλά και εξειδικευμένης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ως επίσης και εκπαιδευτής των προγραμμάτων παιδιατρικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Είναι μέλος του ιατρικού συλλόγου Αμμοχώστου ‘ο Γαληνός’, μέλος της κυπριακής και ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας και υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής εταιρείας.

Ακόμα είναι ταμίας του κυπριακού συμβουλίου αναζωογόνησης (ΚΥ.Σ.ΑΝ.) και μέλος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου Αναζωοογόνησης (ERC).